วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Kpop Star 6

Kpop Star 6 Thaisub EP.1

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1g5rvs
Part 2 : http://adf.ly/1g5s0t
Part 3 : http://adf.ly/1g5s3w
Part 4 : http://adf.ly/1gMIBS
Part 5 : http://adf.ly/1g5sAB
Part 6 : http://adf.ly/1g5sC7

Kpop Star 6 Thaisub EP.2

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1gMFON
Part 2 : http://adf.ly/1gMFo2
Part 3 : http://adf.ly/1gMFTL
Part 4 : http://adf.ly/1gMFra
Part 5 : http://adf.ly/1gMFQJ
Part 6 : http://adf.ly/1gMFso

Kpop Star 6 Thaisub Ep.3

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1gbtXE
Part 2 : http://adf.ly/1gbtbl
Part 3 : http://adf.ly/1gbtSo
Part 4 : http://adf.ly/1gbtXw
Part 5 : http://adf.ly/1gbtcT
Part 6 : http://adf.ly/1gbtTb

Kpop Star 6 Thaisub Ep.4

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1go5yW
Part 2 : http://adf.ly/1go67o
Part 3 : http://adf.ly/1go62w
Part 4 : http://adf.ly/1go694
Part 5 : http://adf.ly/1go66l
Part 6 : http://adf.ly/1go619

Kpop Star 6 Thaisub Ep.5

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1h1fnf
Part 2 : http://adf.ly/1h1fkR
Part 3 : http://adf.ly/1h1fj7
Part 4 : http://adf.ly/1h1foc
Part 5 : http://adf.ly/1h1fmu
Part 6 : http://adf.ly/1h1fjf

Kpop Star 6 Thaisub Ep.6

Part 1 : https://openload.co/f/5kzmmKCGJS8
Part 2 : https://openload.co/f/07SfGk5sqo8
Part 3 : http://adf.ly/1hIvvl

Kpop Star 6 Thaisub Ep.7

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1iSGR9
Part 2 : http://adf.ly/1iSGTx
Part 3 : http://adf.ly/1iSGWp
Part 4 : http://adf.ly/1iSGaX
Part 5 : http://adf.ly/1iSGfj
Part 6 : http://adf.ly/1iSGiV

Kpop Star 6 Thaisub Ep.8

Part 1 : http://adf.ly/1jwcvG
Part 2 : http://adf.ly/1jwdCb
Part 3 : http://adf.ly/1jwdGI
Part 4 : https://openload.co/f/28LxaDxQc-M
Part 5 : https://openload.co/f/frwWk3cDPwI
Part 6 : https://openload.co/f/-QEkjLMPojI

Kpop Star 6 Thaisub Ep.9

Part 1 : https://openload.co/f/bS_tIP4I3ik
Part 2 : https://openload.co/f/gu49-C0jjCE
Part 3 : https://openload.co/f/sBzg1rpL6Ec
Part 4 : https://openload.co/f/FC60t3vJ6ts
Part 5 : https://openload.co/f/V4LLvXx3JdM
Part 6 : https://openload.co/f/UikUGafrAfg

Kpop Star 6 Thaisub Ep.10

Part 1 : https://openload.co/f/sXwoMHk3kZ4
Part 2 : https://openload.co/f/mrTHFOcWxGE
Part 3 : https://openload.co/f/fTQrJvNv4Rg
Part 4 : https://openload.co/f/kvGXlR6SKAg
Part 5 : https://openload.co/f/WNUGRmxJGbU
Part 6 : https://openload.co/f/h5rO54w8UXY

Kpop Star 6 Thaisub Ep.11

Part 1 : https://openload.co/f/cC9sMJhVVak
Part 2 : https://openload.co/f/l9oC5r7Cjdo
Part 3 : https://openload.co/f/3SFQOOjpyNY
Part 4 : https://openload.co/f/_K8ouCDlwK0
Part 5 : https://openload.co/f/BAlq-ERv3rg
Part 6 : https://openload.co/f/33bzIBSmrxU

Kpop Star 6 Thaisub Ep.12

Part 1 : https://openload.co/f/yyjIUZzP61c
Part 2 : https://openload.co/f/Jzax32OEqng
Part 3 : https://openload.co/f/MHtppjlau_0
Part 4 : https://openload.co/f/pF6icrg7yjE
Part 5 : https://openload.co/f/gxZd37FTqRs
Part 6 : https://openload.co/f/C8XHV924VAU

Kpop Star 6 Thaisub Ep.13

Part 1 : http://adf.ly/1kK1tX
Part 2 : http://adf.ly/1kJv0W
Part 3 : http://adf.ly/1kJv6T
Part 4 : http://adf.ly/1kJvB1
Part 5 : http://adf.ly/1kJvGU
Part 6 : http://adf.ly/1kJvNE

Kpop Star 6 Thaisub Ep.14

Part 1 : http://adf.ly/1kpZzY
Part 2 : http://adf.ly/1kpa2c
Part 3 : http://adf.ly/1kpa5V
Part 4 : http://adf.ly/1kpa9J
Part 5 : http://adf.ly/1kpuOj

Kpop Star 6 Thaisub Ep.15

Part 1 : http://adf.ly/1l0tj1
Part 2 : http://adf.ly/1l0tnp
Part 3 : http://adf.ly/1l0tqD
Part 4 : http://adf.ly/1lPfvD
Part 5 : http://adf.ly/1lPfwa
Part 6 : http://adf.ly/1lPfxO

Kpop Star 6 Thaisub Ep.16

Part 1 : http://adf.ly/1liZq7
Part 2 : http://adf.ly/1liZsu
Part 3 : http://adf.ly/1liZuJ
Part 4 : http://adf.ly/1liZvF
Part 5 : http://adf.ly/1liZwI
Part 6 : http://adf.ly/1lia4M

Kpop Star Thaisub Ep.17

Part 1 : http://adf.ly/1lyQ2y
Part 2 : http://adf.ly/1lyQ7P
Part 3 : http://adf.ly/1lyQAk
Part 4 : http://adf.ly/1lyQDf
Part 5 : http://adf.ly/1lyQIb
Part 6 : http://adf.ly/1lyQJZ

Kpop Star Thaisub Ep.18

Part 1 : http://adf.ly/1m73TB
Part 2 : http://adf.ly/1m73UT
Part 3 : http://adf.ly/1m73Vr
Part 4 : http://adf.ly/1mFEPh
Part 5 : http://adf.ly/1mFEQp
Part 6 : http://adf.ly/1mFESF

Kpop Star Thaisub Ep.19

Part 1 : http://adf.ly/1mGrii
Part 2 : http://adf.ly/1mGrj9
Part 3 : http://adf.ly/1mGrji
Part 4 : http://adf.ly/1mGrkB
Part 5 : http://tinyium.com/YBJ
Part 6 : http://tinyium.com/YBR

Kpop Star Thaisub Ep.20

Part 1 : http://adf.ly/1mSqUk
Part 2 : http://adf.ly/1mSqVp
Part 3 : http://adf.ly/1mV29Z
Part 4 : http://adf.ly/1mV2CW
Part 5 : http://adf.ly/1mV2FE

Kpop Star Thaisub Ep.21(Final)

Part 1 : http://adf.ly/1n4Fd9
Part 2 : http://adf.ly/1n4Fj4
Part 3 : http://adf.ly/1nIjUt
Part 4 : http://adf.ly/1nIjXg
Part 5 : http://adf.ly/1nIjtJ

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Girl Sprit

Girl Spirit Thai Sub EP.1

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1d1nJ4
Part 2 : http://adf.ly/1d1nKr
Part 3 : http://adf.ly/1d1nMH
Part 4 : http://adf.ly/1d1nOn
Part 5 : http://adf.ly/1d4s1M
Part 6 : http://adf.ly/1d4s4B
Part 7 : http://adf.ly/1d4s5K
Part 8 : http://adf.ly/1d4sA4

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1d1rob
Part 2 : http://adf.ly/1d1rtn
Part 3 : http://adf.ly/1d1rw3
Part 4 : http://adf.ly/1d1rpg
Part 5 : http://adf.ly/1d4zpT
Part 6 : http://adf.ly/1d4zvT
Part 7 :
Part 8 : http://adf.ly/1d4zwM

Girl Spirit Thai Sub EP.2

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1dHWTo
Part 2 : http://adf.ly/1dHWVO
Part 3 : http://adf.ly/1dHWWG
Part 4 : http://adf.ly/1dHWXL
Part 5 : http://adf.ly/1dHWYK
Part 6 : http://adf.ly/1dHWZM

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1dHfpn
Part 2 : http://adf.ly/1dHfxz
Part 3 : http://adf.ly/1dHftk
Part 4 : http://adf.ly/1dHfqn
Part 5 : http://adf.ly/1dHg0B
Part 6 : http://adf.ly/1dHfuv

Girl Spirit Thai Sub EP.3

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1dLuKs
Part 2 : http://adf.ly/1dLuN7
Part 3 : http://adf.ly/1dMNAU
Part 4 : http://adf.ly/1dLuPp
Part 5 : http://adf.ly/1dM2eq

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1dMXpo
Part 2 : http://adf.ly/1dMXrs
Part 3 : http://adf.ly/1dMXyE
Part 4 : http://adf.ly/1dMXt7
Part 5 : http://adf.ly/1dMXzL

Girl Spirit Thai Sub EP.4

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1dU55W
Part 2 : http://adf.ly/1dU5Gt
Part 3 : http://adf.ly/1dU5Hw
Part 4 : http://adf.ly/1dU5JZ
Part 5 : http://adf.ly/1dU5LK

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1dUGO8
Part 2 : http://adf.ly/1dUGTN
Part 3 : http://adf.ly/1dUGYp
Part 4 : http://adf.ly/1dUGPe
Part 5 : http://adf.ly/1dUGUu

Girl Spirit Thai Sub EP.5

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1dgo4Y
Part 2 : http://adf.ly/1dgo78
Part 3 : http://adf.ly/1dgo9Z
Part 4 : http://adf.ly/1dgoAo
Part 5 : http://adf.ly/1dgoC3

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1dh2lX
Part 2 : http://adf.ly/1dh2rh
Part 3 : http://adf.ly/1dh2g4
Part 4 : http://adf.ly/1dh2nn
Part 5 : http://adf.ly/1dh2ic

Girl Spirit Thai Sub EP.6

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1dyNa2
Part 2 : http://adf.ly/1dyNeD
Part 3 : http://adf.ly/1dyNfE
Part 4 : http://adf.ly/1dyNft
Part 5 : http://adf.ly/1dyNgb

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1dyUsN
Part 2 : http://adf.ly/1dyUlY
Part 3 : http://adf.ly/1dyUwP
Part 4 : http://adf.ly/1dyUtk
Part 5 : http://adf.ly/1dyUnx

Girl Spirit Thai Sub EP.7

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1eRkuu
Part 2 : http://adf.ly/1eRkxU
Part 3 : http://adf.ly/1eRkyp
Part 4 : http://adf.ly/1eRl1n
Part 5 : http://adf.ly/1eRlJH
Part 6 : http://adf.ly/1eRlKH

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1eRynl
Part 2 : http://adf.ly/1eRz6F
Part 3 : http://adf.ly/1eRyzY
Part 4 : http://adf.ly/1eRyw0
Part 5 : http://adf.ly/1eRz1s
Part 6 : http://adf.ly/1eRzA4

Girl Spirit Thai Sub EP.8

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1f1EQr
Part 2 : http://adf.ly/1f1ERu
Part 3 : http://adf.ly/1f1ET0
Part 4 : http://adf.ly/1f1EUX
Part 5 : http://adf.ly/1f1EVf

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1f1KYP
Part 2 : http://adf.ly/1f1KQv
Part 3 : http://adf.ly/1f1Kcr
Part 4 : http://adf.ly/1f1Kib
Part 5 : http://adf.ly/1f1KZw

Girl Spirit Thai Sub EP.9

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1fEl8J
Part 2 : http://adf.ly/1fElAt
Part 3 : http://adf.ly/1fElDB
Part 4 : http://adf.ly/1fElEl
Part 5 : http://adf.ly/1fElGL
Part 6 : http://adf.ly/1fElHc

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1fFAS4
Part 2 : http://adf.ly/1fFAWv
Part 3 : http://adf.ly/1fFAOf
Part 4 : http://adf.ly/1fFATT
Part 5 : http://adf.ly/1fFAYC
Part 6 : http://adf.ly/1fFAPN

Girl Spirit Thai Sub EP.10

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1fh6oA
Part 2 : http://adf.ly/1fh6s8
Part 3 : http://adf.ly/1fh6um
Part 4 : http://adf.ly/1fh6yN
Part 5 : http://adf.ly/1fhPDW
Part 6 : http://adf.ly/1fh73F

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1fhdVB
Part 2 : http://adf.ly/1fhdcf
Part 3 : http://adf.ly/1fhdis
Part 4 : http://adf.ly/1fhdXZ
Part 5 : http://adf.ly/1fhdlF
Part 6 : http://adf.ly/1fhdds

Girl Spirit Thai Sub EP.11

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1fwR66
Part 2 : http://adf.ly/1fwR9d
Part 3 : http://adf.ly/1fwRB2
Part 4 : http://adf.ly/1fwRD1
Part 5 : http://adf.ly/1fwRGz
Part 6 : http://adf.ly/1fwRKA

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1fwl9m
Part 2 : http://adf.ly/1fwkwd
Part 3 : http://adf.ly/1fwl2k
Part 4 : http://adf.ly/1fwl5A
Part 5 : http://adf.ly/1fwlBJ
Part 6 : http://adf.ly/1fwkzz

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Kpop Star season 5

Kpop Star 5 Ep.1(First round)

Part 1 : http://adf.ly/1Sg53G
Part 2 : http://adf.ly/1Sg6zh
Part 3 : http://adf.ly/1ShAIV
Part 4 : http://adf.ly/1ShATV
Part 5 : http://adf.ly/1SiplA
Part 6 : http://adf.ly/1SiptG

Kpop Star Ep.2(First round)

Part 1 : http://adf.ly/1TAqL9
Part 2 : http://adf.ly/1TBRjF
Part 3 : http://adf.ly/1TD50N
Part 4 : http://adf.ly/1TD59s
Part 5 : http://adf.ly/1TEkta
Part 6 : http://adf.ly/1TEkyW

Kpop Star Ep.3(Ranking Audition)

Part 1 : http://adf.ly/1TrZnj
Part 2 : http://adf.ly/1TrZvt
Part 3 : http://adf.ly/1Tra2J
Part 4 : http://adf.ly/1Trna3
Part 5 : http://adf.ly/1TrnfA
Part 6 : http://adf.ly/1TsI0W

Kpop Star Ep.4(Ranking Audition)

Part 1 : http://adf.ly/1UKqFb
Part 2 : http://adf.ly/1ULC2H
Part 3 : http://adf.ly/1UNHzl
Part 4 : http://adf.ly/1UNI7P
Part 5 : http://adf.ly/1UNICE
Part 6 : http://adf.ly/1UO6P6

Kpop Star Ep.5(Ranking Audition)

ดูทาง fb      
Part 1 : http://adf.ly/1UuFVF
Part 2 : http://adf.ly/1UuFaw
Part 3 : http://adf.ly/1UuFhM
Part 4 : http://adf.ly/1UuKjv
Part 5 : http://adf.ly/1UxJFD
Part 6 : http://adf.ly/1Uw0Fb

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1VGcHb
Part 2 : http://adf.ly/1VGcPl
Part 3 : http://adf.ly/1VGcWJ
Part 4 : http://adf.ly/1VIXbm
Part 5 : http://adf.ly/1VGcfl
Part 6: http://adf.ly/1VIXnl

Kpop Star Ep.6(Ranking Audition + Showcase)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1VNwWl
Part 2 : http://adf.ly/1VNwZY
Part 3 : http://adf.ly/1VNwfA
Part 4 : http://adf.ly/1VQrsB
Part 5 : http://adf.ly/1VQrvz
Part 6 : http://adf.ly/1VQs0B

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1VP0Np
Part 2 : http://adf.ly/1VR89H
Part 3 : http://adf.ly/1VRXdE
Part 4 : http://adf.ly/1VRxWt
Part 5 : http://adf.ly/1VSMn0
Part 6 : http://adf.ly/1VTQbE

Kpop Star Ep.7(Showcase)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1VlmEP
Part 2 : http://adf.ly/1VlmNP
Part 3 : http://adf.ly/1VlmTq
Part 4 : http://adf.ly/1VlmbP
Part 5 : http://adf.ly/1VlmiF
Part 6 : http://adf.ly/1VmdJ8

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1Vpaik
Part 2 : http://adf.ly/1Vpb8l
Part 3 : http://adf.ly/1VpbFM
Part 4 : http://adf.ly/1Vq8TQ
Part 5 : http://adf.ly/1VrbkN
Part 6 : http://adf.ly/1Vrl0z

Kpop Star Ep.8(Team Battle)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1WOanL
Part 2 : http://adf.ly/1WOasj
Part 3 : http://adf.ly/1WOay4
Part 4 : http://adf.ly/1WSKg8
Part 5 : http://adf.ly/1WSKmh
Part 6 : http://adf.ly/1WSPO5

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1WYi5P
Part 2 : http://adf.ly/1WYiNJ
Part 3 : http://adf.ly/1WYihx                                        
Part 4 : http://adf.ly/1WYiFI
Part 5 : http://adf.ly/1WYiTX
Part 6 : http://adf.ly/1WYj3v

Kpop Star Ep.9(Team Battle)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1WkwCP
Part 2 : http://adf.ly/1WkwMn
Part 3 : http://adf.ly/1WmMco
Part 4 : http://adf.ly/1WpbjE
Part 5 : http://adf.ly/1Wpbt6
Part 6: http://adf.ly/1WpbnB

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1WqTgo
Part 2 : http://adf.ly/1WqoT7
Part 3 : http://adf.ly/1WsBNg
Part 4 : http://adf.ly/1WsBSN
Part 5 : http://adf.ly/1WsBUf
Part 6 : http://adf.ly/1WsXk0

Kpop Star Ep.10(Casting Audition)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1X2uJN
Part 2 : http://adf.ly/1X2uQK
Part 3 : http://adf.ly/1X2uW6
Part 4 : http://adf.ly/1X6MmF
Part 5 : http://adf.ly/1X6Mqp
Part 6 : http://adf.ly/1X72rL

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1X7YGu
Part 2 : http://adf.ly/1X9AiK
Part 3 : http://adf.ly/1X9AoJ
Part 4 : http://adf.ly/1X9Atq
Part 5 : http://adf.ly/1X9Pbe
Part 6 : http://adf.ly/1X9hkC

Kpop Star Ep.11(Casting Audition)

ดูทาง dailymotion
Part 6 : http://adf.ly/1XPsWb

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1XSpiI
Part 2 : http://adf.ly/1XUUM6
Part 3 : http://adf.ly/1XUUUd
Part 4 : http://adf.ly/1XUUYp
Part 5 : http://adf.ly/1XUvVf
Part 6 : http://adf.ly/1XVl0p

Kpop Star Ep.12(Battle Audition)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1XouIA
Part 2 : http://adf.ly/1Xp5IR
Part 3 : http://adf.ly/1Xr4Xn
Part 4 : http://adf.ly/1Xr4dW
Part 5 : http://adf.ly/1Xr4l4
Part 6 : http://adf.ly/1XrxbG

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1XseKB
Part 2 : http://adf.ly/1Xw34J
Part 3 : http://adf.ly/1Xw3DH
Part 4 : http://adf.ly/1Xw5a9
Part 5 : http://adf.ly/1Xwxk7
Part 6 : http://adf.ly/1XxTjw

Kpop Star Ep.13(Battle Audition)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1YGVWh
Part 2 : http://adf.ly/1YGVBx
Part 3 : http://adf.ly/1YGVLe
Part 4 : http://adf.ly/1YHb9y
Part 5 : http://adf.ly/1YIt2g
Part 6 : http://adf.ly/1YIt61

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1YJ8jN
Part 2 : http://adf.ly/1YJNHK
Part 3 : http://adf.ly/1YJkFx
Part 4 : http://adf.ly/1YMJu4
Part 5 : http://adf.ly/1YMK5M
Part 6 : http://adf.ly/1YMKCr

Kpop Star EP.14(Battle Audition)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1YXcie
Part 2 : http://adf.ly/1YXcmW
Part 3 : http://adf.ly/1YXcpt
Part 4 : http://adf.ly/1YYIqB
Part 5 : http://adf.ly/1YZsAh
Part 6 : http://adf.ly/1YZsFi

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1Yapmq
Part 2 : http://adf.ly/1Yaprh
Part 3 : http://adf.ly/1Yapuh
Part 4 : http://adf.ly/1YbrfP
Part 5 : http://adf.ly/1Ybrig
Part 6 : http://adf.ly/1Ybrkj

Kpop Star EP.15(Top10 B-Group)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1Yszwq
Part 2 : http://adf.ly/1Yt00B
Part 3 : http://adf.ly/1Yt058
Part 4 : http://adf.ly/1Yv1lO
Part 5 : http://adf.ly/1Yuu0t
Part 6 : http://adf.ly/1Yuu5Q

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1Yw8tD
Part 2 : http://adf.ly/1Yw8vL
Part 3 : http://adf.ly/1Yw8xU
Part 4 : http://adf.ly/1Yx7lD
Part 5 : http://adf.ly/1Yx7pK
Part 6 : http://adf.ly/1Yx7uB

Kpop Star EP.16(Top10 A-Group)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1ZqW42
Part 2 ; http://adf.ly/1ZqW8e
Part 3 :
Part 4 : http://adf.ly/1Zudw2
Part 5 : http://adf.ly/1Zue0V
Part 6 :

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1Zww4e
Part 2 : http://adf.ly/1ZwwAI
Part 3 : http://adf.ly/1ZxS4V
Part 4 : http://adf.ly/1ZxTGt
Part 5 : http://adf.ly/1Zyb2F
Part 6 : http://adf.ly/1Zyb6J

Kpop Star EP.17 (Top8)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1aMI9e
Part 2 : http://adf.ly/1aMIBb
Part 3 : http://adf.ly/1aMIDQ
Part 4 : http://adf.ly/1aMIFj
Part 5 : http://adf.ly/1aMIHo
Part 6 : http://adf.ly/1aMIJR

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1aNuxf
Part 2 : http://adf.ly/1aNv79
Part 3 : http://adf.ly/1aNv1H
Part 4 : http://adf.ly/1aNvFg
Part 5 : http://adf.ly/1aNvA9
Part 6 : http://adf.ly/1aNvtL

Kpop Star EP.18(Top8)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1ammH1
Part 2 : http://adf.ly/1ammJo
Part 3 : http://adf.ly/1ammNT
Part 4 : http://adf.ly/1ammSC
Part 5 : http://adf.ly/1ammX7
Part 6 : http://adf.ly/1ammaw

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1ammiK
Part 2 : http://adf.ly/1ammoT
Part 3 : http://adf.ly/1ammri
Part 4 : http://adf.ly/1ammkx
Part 5 : http://adf.ly/1amn3b
Part 6 : http://adf.ly/1amo78

Kpop Star EP.19(Top6)

ดูทาง dailymotion
Part 1 ; http://adf.ly/1b75gY
Part 2 : http://adf.ly/1b75j2
Part 3 : http://adf.ly/1b75mK
Part 4 : http://adf.ly/1b75oM
Part 5 : http://adf.ly/1b75qY
Part 6 : http://adf.ly/1b75vb

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1b7CPB
Part 2 : http://adf.ly/1b7C7A
Part 3 : http://adf.ly/1b7CGr
Part 4 : http://adf.ly/1b7CSS
Part 5 : http://adf.ly/1b7CCq
Part 6 : http://adf.ly/1b7CJd

Kpop Star EP.20(Top4)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1bYmNg
Part 2 : http://adf.ly/1bYme5
Part 3 : http://adf.ly/1bYzRa
Part 4 : http://adf.ly/1bYmlR
Part 5 : http://adf.ly/1bYmnS
Part 6 : http://adf.ly/1bYmpv

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1bYww0
Part 2 : http://adf.ly/1bYwzS
Part 3 : http://adf.ly/1bYx22
Part 4 : http://adf.ly/1bYx6U
Part 5 : http://adf.ly/1bZ3z0
Part 6 : http://adf.ly/1bZ42X

Kpop Star EP.21(finale)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1bzqzs
Part 2 : http://adf.ly/1bzr3w
Part 3 : http://adf.ly/1bzr6q
Part 4 : http://adf.ly/1bzr9G
Part 5 : http://adf.ly/1bzrBi
Part 6 : http://adf.ly/1bzrE6

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1c04iP
Part 2 : http://adf.ly/1c04SP
Part 3 : http://adf.ly/1c04Zg
Part 4 : http://adf.ly/1c04lb
Part 5 : http://adf.ly/1c04ch
Part 6 : http://adf.ly/1c04VY

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Healing Camp

Healing Camp EP.144
Guest : IU,AKMU,คิมชางวาน

Part 1 : http://adf.ly/1Jsb8A
Part 2 : http://adf.ly/1Jt9ip
Part 3 : http://adf.ly/1Juj0d
Part 4 : http://adf.ly/1Juj8D

Healing Camp EP.145
Guest : IU,AKMU,คิมชางวาน

Part 1 : http://adf.ly/1KObhV
Part 2 : http://adf.ly/1KOdJE
Part 3 : http://adf.ly/1KP0I0
Part 4 : http://adf.ly/1KRIul

Healing Camp EP.41
Guest : JYP

Part : 1 http://adf.ly/1LEDQv
Part : 2 http://adf.ly/1LEDYx
Part : 3 http://adf.ly/1LEIlP
Part : 4 http://adf.ly/1LESrJ

Healing Camp EP.43
Guest : YG

Part : 1 http://adf.ly/1MG1kK
Part : 2 http://adf.ly/1MG20K
Part : 3 http://adf.ly/1MGAae
Part : 4 http://adf.ly/1MGLTr

Healing Camp EP.44
Guest : YG

Part : 1 http://adf.ly/1N7VDn
Part : 2 http://adf.ly/1N7VSB
Part : 3 http://adf.ly/1N7dG3
Part : 4 http://adf.ly/1N7kOP

Healing Camp EP.168
Guest : Kim Jong Kook

Part : 1 http://adf.ly/1NnJIA
Part : 2 http://adf.ly/1Nnkml
Part : 3 http://adf.ly/1No57L
Part : 4 http://adf.ly/1Nr1PT
Part : 5 http://adf.ly/1Nr1XF

Healing Camp EP.169
Guest : Kim Jong Kook

Part : 1 http://adf.ly/1OiQ0H
Part : 2 http://adf.ly/1OiQCv
Part : 3 http://adf.ly/1Oiqwy
Part : 4 http://adf.ly/1Ol8ZP
Part : 5 http://adf.ly/1OliAs

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Kpop Star4 EP.1
Part 1 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534003123534802
Part 2 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534027016865746
Part 3 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534042860197495
Part 4 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534057663529348
Part 5 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534068316861616
Part 6 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534089060192875

Kpop Star4 EP.2
Part 1 : http://adf.ly/w989M
Part 2 : http://adf.ly/w9Emu
Part 3 : http://adf.ly/w9uRw
Part 4 : http://adf.ly/wByfZ
Part 5 : http://adf.ly/wByzu
Part 6 : http://adf.ly/wC1bL

Kpop Star4 EP.3
Part 1 : http://adf.ly/wOOIF
Part 2 : http://adf.ly/wOsVr
Part 3 : http://adf.ly/wOpbz
Part 4 : http://adf.ly/wQyaA
Part 5 : http://adf.ly/wQye0
Part 6 : http://adf.ly/wRBGt

Kpop Star4 EP.4
Part 1 : http://adf.ly/wb93Q
Part 2 : http://adf.ly/wbErY
Part 3 : http://adf.ly/wbOvu
Part 4 : http://adf.ly/wbsIB
Part 5 : http://adf.ly/wbslv
Part 6 : http://adf.ly/wc9aJ

Kpop Star4 EP.5
Part 1 : http://adf.ly/wxWxR
Part 2 : http://adf.ly/wyZDN
Part 3 : http://adf.ly/x11Bb
Part 4 : http://adf.ly/x2w2x
Part 5 : http://adf.ly/x3Y98
Part 6 : http://adf.ly/x5M5b

Kpop Star4 EP.6
Part 1 : http://adf.ly/zCROM
Part 2 : http://adf.ly/zDfHw
Part 3 : http://adf.ly/zGBXC
Part 4 : http://adf.ly/zTF76
Part 5 : http://adf.ly/zTGBh
Part 6 : http://adf.ly/zTH2o

Kpop Star season 4 EP.7
Part 1 : http://adf.ly/11dvq2
Part 2 : http://adf.ly/11dwIu
Part 3 : http://adf.ly/11gAMh

Part 4 : http://adf.ly/11uZF4
Part 5 : http://adf.ly/11uaGl
Part 6 : http://adf.ly/11uag7


Kpop Star4 EP.8
Part 1 : http://adf.ly/137Pis
Part 2 : http://adf.ly/137Pts
Part 3 : http://adf.ly/137Q2C
Part 4 : http://adf.ly/137cMo
Part 5 : http://adf.ly/137mEt
Part 6 : http://adf.ly/137tB7

Kpop Star4 EP.9
Part 1 : http://adf.ly/1453l3
Part 2 : http://adf.ly/145e3H
Part 3 : http://adf.ly/1468Xn
Part 4 : http://adf.ly/148sKc
Part 5 : http://adf.ly/148sgI
Part 6 : http://adf.ly/149rU0

Kpop Star4 EP.10
Part 1 : http://adf.ly/1792YO
Part 2 : http://adf.ly/1794B6
Part 3 : http://adf.ly/17BhSJ
Part 4 : http://adf.ly/17FG7F
Part 5 : http://adf.ly/17JQFS
Part 6 : http://adf.ly/17NXws

Kpop Star4 EP.11
Part 1 : http://adf.ly/1ACCpM
Part 2 : http://adf.ly/1AC6qf
Part 3 : http://adf.ly/1ADJeM
Part 4 : http://adf.ly/1ADJky
Part 5 : http://adf.ly/1ADgds
Part 6 : http://adf.ly/1ADctG

Kpop Star4 EP.12
Part 1 : http://adf.ly/1Aw4aG
Part 2 : http://adf.ly/1AxXON
Part 3 : http://adf.ly/1B3OGP
Part 4 : http://adf.ly/1B35BX
Part 5 : http://adf.ly/1B3Ohy
Part 6:  http://adf.ly/1B6mBU

Kpop Star4 EP.13
Part 1 : http://adf.ly/1C5lkQ
Part 2 : http://adf.ly/1C7pQN
Part 3 : http://adf.ly/1C9ON5
Part 4 : http://adf.ly/1CDfel
Part 5 : http://adf.ly/1CDg3x
Part 6 : http://adf.ly/1CDgV3

Kpop Star4 EP.14
Part 1 : http://adf.ly/1DNP8X
Part 2 : http://adf.ly/1DIKKw
Part 3 : http://adf.ly/1DNPie
Part 4 : http://adf.ly/1DNQ48
Part 5 : http://adf.ly/1DSvtg
Part 6 : http://adf.ly/1DSwAf

Kpop Star4 EP.15
Part 1 : http://adf.ly/1F8xdc
Part 2 : http://adf.ly/1F8xwm
Part 3 : http://adf.ly/1F8yRh
Part 4 : http://adf.ly/1F9cOY
Part 5 : http://adf.ly/1FAaez
Part 6 : http://adf.ly/1FBVbr

Kpop Star4 EP.16
Part 1 : http://adf.ly/1FUjt4
Part 2 : http://adf.ly/1FUk4w
Part 3 : http://adf.ly/1FUa3I
Part 4 : http://adf.ly/1FWGTv
Part 5 : http://adf.ly/1FWcHd
Part 6 : http://adf.ly/1FWG0E

Kpop Star4 EP.17 (Top8)
Part : 1 http://adf.ly/1G4Wzm
Part : 2 http://adf.ly/1G4XAE
Part : 3 http://adf.ly/1G4XGY
Part : 4 http://adf.ly/1G5opO
Part : 5 http://adf.ly/1G6Db3
Part : 6 http://adf.ly/1G6Dk3

Kpop Star4 EP.18 (Top6)
Part : 1 http://adf.ly/1Gq2Y3
Part : 2 http://adf.ly/1Gq3B8
Part : 3 http://adf.ly/1Gq2s7
Part : 4 http://adf.ly/1Gqgvr
Part : 5 http://adf.ly/1GrwZY
Part : 6 http://adf.ly/1GrsBd

Kpop Star4 EP.19 (Top4)
Part : 1 http://adf.ly/1HMmss
Part : 2 http://adf.ly/1HMn2l
Part : 3 http://adf.ly/1HNZvc
Part : 4 http://adf.ly/1HNjwN
Part : 5 http://adf.ly/1HPveU
Part : 6 http://adf.ly/1HPvl4

Kpop star4 EP.20 (Top3)
Part : 1 http://adf.ly/1HtNDh
Part : 2 http://adf.ly/1HtNKA
Part : 3 http://adf.ly/1Ht8aY
Part : 4 http://adf.ly/1Htnlw
Part : 5 http://adf.ly/1HvKJz
Part : 6 http://adf.ly/1HvKRh

Kpop star4 EP.21 (Finale)
Part : 1 http://adf.ly/1IFjvf
Part ; 2 http://adf.ly/1IG4ZI
Part : 3 http://adf.ly/1IHP2W
Part : 4 http://adf.ly/1IHD0V
Part : 5 http://adf.ly/1IHP61
Part : 6 http://adf.ly/1IHciW