วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Kpop Star season 5

Kpop Star 5 Ep.1(First round)

Part 1 : http://adf.ly/1Sg53G
Part 2 : http://adf.ly/1Sg6zh
Part 3 : http://adf.ly/1ShAIV
Part 4 : http://adf.ly/1ShATV
Part 5 : http://adf.ly/1SiplA
Part 6 : http://adf.ly/1SiptG

Kpop Star Ep.2(First round)

Part 1 : http://adf.ly/1TAqL9
Part 2 : http://adf.ly/1TBRjF
Part 3 : http://adf.ly/1TD50N
Part 4 : http://adf.ly/1TD59s
Part 5 : http://adf.ly/1TEkta
Part 6 : http://adf.ly/1TEkyW

Kpop Star Ep.3(Ranking Audition)

Part 1 : http://adf.ly/1TrZnj
Part 2 : http://adf.ly/1TrZvt
Part 3 : http://adf.ly/1Tra2J
Part 4 : http://adf.ly/1Trna3
Part 5 : http://adf.ly/1TrnfA
Part 6 : http://adf.ly/1TsI0W

Kpop Star Ep.4(Ranking Audition)

Part 1 : http://adf.ly/1UKqFb
Part 2 : http://adf.ly/1ULC2H
Part 3 : http://adf.ly/1UNHzl
Part 4 : http://adf.ly/1UNI7P
Part 5 : http://adf.ly/1UNICE
Part 6 : http://adf.ly/1UO6P6

Kpop Star Ep.5(Ranking Audition)

ดูทาง fb      
Part 1 : http://adf.ly/1UuFVF
Part 2 : http://adf.ly/1UuFaw
Part 3 : http://adf.ly/1UuFhM
Part 4 : http://adf.ly/1UuKjv
Part 5 : http://adf.ly/1UxJFD
Part 6 : http://adf.ly/1Uw0Fb

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1VGcHb
Part 2 : http://adf.ly/1VGcPl
Part 3 : http://adf.ly/1VGcWJ
Part 4 : http://adf.ly/1VIXbm
Part 5 : http://adf.ly/1VGcfl
Part 6: http://adf.ly/1VIXnl

Kpop Star Ep.6(Ranking Audition + Showcase)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1VNwWl
Part 2 : http://adf.ly/1VNwZY
Part 3 : http://adf.ly/1VNwfA
Part 4 : http://adf.ly/1VQrsB
Part 5 : http://adf.ly/1VQrvz
Part 6 : http://adf.ly/1VQs0B

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1VP0Np
Part 2 : http://adf.ly/1VR89H
Part 3 : http://adf.ly/1VRXdE
Part 4 : http://adf.ly/1VRxWt
Part 5 : http://adf.ly/1VSMn0
Part 6 : http://adf.ly/1VTQbE

Kpop Star Ep.7(Showcase)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1VlmEP
Part 2 : http://adf.ly/1VlmNP
Part 3 : http://adf.ly/1VlmTq
Part 4 : http://adf.ly/1VlmbP
Part 5 : http://adf.ly/1VlmiF
Part 6 : http://adf.ly/1VmdJ8

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1Vpaik
Part 2 : http://adf.ly/1Vpb8l
Part 3 : http://adf.ly/1VpbFM
Part 4 : http://adf.ly/1Vq8TQ
Part 5 : http://adf.ly/1VrbkN
Part 6 : http://adf.ly/1Vrl0z

Kpop Star Ep.8(Team Battle)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1WOanL
Part 2 : http://adf.ly/1WOasj
Part 3 : http://adf.ly/1WOay4
Part 4 : http://adf.ly/1WSKg8
Part 5 : http://adf.ly/1WSKmh
Part 6 : http://adf.ly/1WSPO5

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1WYi5P
Part 2 : http://adf.ly/1WYiNJ
Part 3 : http://adf.ly/1WYihx                                        
Part 4 : http://adf.ly/1WYiFI
Part 5 : http://adf.ly/1WYiTX
Part 6 : http://adf.ly/1WYj3v

Kpop Star Ep.9(Team Battle)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1WkwCP
Part 2 : http://adf.ly/1WkwMn
Part 3 : http://adf.ly/1WmMco
Part 4 : http://adf.ly/1WpbjE
Part 5 : http://adf.ly/1Wpbt6
Part 6: http://adf.ly/1WpbnB

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1WqTgo
Part 2 : http://adf.ly/1WqoT7
Part 3 : http://adf.ly/1WsBNg
Part 4 : http://adf.ly/1WsBSN
Part 5 : http://adf.ly/1WsBUf
Part 6 : http://adf.ly/1WsXk0

Kpop Star Ep.10(Casting Audition)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1X2uJN
Part 2 : http://adf.ly/1X2uQK
Part 3 : http://adf.ly/1X2uW6
Part 4 : http://adf.ly/1X6MmF
Part 5 : http://adf.ly/1X6Mqp
Part 6 : http://adf.ly/1X72rL

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1X7YGu
Part 2 : http://adf.ly/1X9AiK
Part 3 : http://adf.ly/1X9AoJ
Part 4 : http://adf.ly/1X9Atq
Part 5 : http://adf.ly/1X9Pbe
Part 6 : http://adf.ly/1X9hkC

Kpop Star Ep.11(Casting Audition)

ดูทาง dailymotion
Part 6 : http://adf.ly/1XPsWb

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1XSpiI
Part 2 : http://adf.ly/1XUUM6
Part 3 : http://adf.ly/1XUUUd
Part 4 : http://adf.ly/1XUUYp
Part 5 : http://adf.ly/1XUvVf
Part 6 : http://adf.ly/1XVl0p

Kpop Star Ep.12(Battle Audition)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1XouIA
Part 2 : http://adf.ly/1Xp5IR
Part 3 : http://adf.ly/1Xr4Xn
Part 4 : http://adf.ly/1Xr4dW
Part 5 : http://adf.ly/1Xr4l4
Part 6 : http://adf.ly/1XrxbG

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1XseKB
Part 2 : http://adf.ly/1Xw34J
Part 3 : http://adf.ly/1Xw3DH
Part 4 : http://adf.ly/1Xw5a9
Part 5 : http://adf.ly/1Xwxk7
Part 6 : http://adf.ly/1XxTjw

Kpop Star Ep.13(Battle Audition)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1YGVWh
Part 2 : http://adf.ly/1YGVBx
Part 3 : http://adf.ly/1YGVLe
Part 4 : http://adf.ly/1YHb9y
Part 5 : http://adf.ly/1YIt2g
Part 6 : http://adf.ly/1YIt61

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1YJ8jN
Part 2 : http://adf.ly/1YJNHK
Part 3 : http://adf.ly/1YJkFx
Part 4 : http://adf.ly/1YMJu4
Part 5 : http://adf.ly/1YMK5M
Part 6 : http://adf.ly/1YMKCr

Kpop Star EP.14(Battle Audition)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1YXcie
Part 2 : http://adf.ly/1YXcmW
Part 3 : http://adf.ly/1YXcpt
Part 4 : http://adf.ly/1YYIqB
Part 5 : http://adf.ly/1YZsAh
Part 6 : http://adf.ly/1YZsFi

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1Yapmq
Part 2 : http://adf.ly/1Yaprh
Part 3 : http://adf.ly/1Yapuh
Part 4 : http://adf.ly/1YbrfP
Part 5 : http://adf.ly/1Ybrig
Part 6 : http://adf.ly/1Ybrkj

Kpop Star EP.15(Top10 B-Group)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1Yszwq
Part 2 : http://adf.ly/1Yt00B
Part 3 : http://adf.ly/1Yt058
Part 4 : http://adf.ly/1Yv1lO
Part 5 : http://adf.ly/1Yuu0t
Part 6 : http://adf.ly/1Yuu5Q

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1Yw8tD
Part 2 : http://adf.ly/1Yw8vL
Part 3 : http://adf.ly/1Yw8xU
Part 4 : http://adf.ly/1Yx7lD
Part 5 : http://adf.ly/1Yx7pK
Part 6 : http://adf.ly/1Yx7uB

Kpop Star EP.16(Top10 A-Group)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1ZqW42
Part 2 ; http://adf.ly/1ZqW8e
Part 3 :
Part 4 : http://adf.ly/1Zudw2
Part 5 : http://adf.ly/1Zue0V
Part 6 :

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1Zww4e
Part 2 : http://adf.ly/1ZwwAI
Part 3 : http://adf.ly/1ZxS4V
Part 4 : http://adf.ly/1ZxTGt
Part 5 : http://adf.ly/1Zyb2F
Part 6 : http://adf.ly/1Zyb6J

Kpop Star EP.17 (Top8)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1aMI9e
Part 2 : http://adf.ly/1aMIBb
Part 3 : http://adf.ly/1aMIDQ
Part 4 : http://adf.ly/1aMIFj
Part 5 : http://adf.ly/1aMIHo
Part 6 : http://adf.ly/1aMIJR

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1aNuxf
Part 2 : http://adf.ly/1aNv79
Part 3 : http://adf.ly/1aNv1H
Part 4 : http://adf.ly/1aNvFg
Part 5 : http://adf.ly/1aNvA9
Part 6 : http://adf.ly/1aNvtL

Kpop Star EP.18(Top8)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1ammH1
Part 2 : http://adf.ly/1ammJo
Part 3 : http://adf.ly/1ammNT
Part 4 : http://adf.ly/1ammSC
Part 5 : http://adf.ly/1ammX7
Part 6 : http://adf.ly/1ammaw

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1ammiK
Part 2 : http://adf.ly/1ammoT
Part 3 : http://adf.ly/1ammri
Part 4 : http://adf.ly/1ammkx
Part 5 : http://adf.ly/1amn3b
Part 6 : http://adf.ly/1amo78

Kpop Star EP.19(Top6)

ดูทาง dailymotion
Part 1 ; http://adf.ly/1b75gY
Part 2 : http://adf.ly/1b75j2
Part 3 : http://adf.ly/1b75mK
Part 4 : http://adf.ly/1b75oM
Part 5 : http://adf.ly/1b75qY
Part 6 : http://adf.ly/1b75vb

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1b7CPB
Part 2 : http://adf.ly/1b7C7A
Part 3 : http://adf.ly/1b7CGr
Part 4 : http://adf.ly/1b7CSS
Part 5 : http://adf.ly/1b7CCq
Part 6 : http://adf.ly/1b7CJd

Kpop Star EP.20(Top4)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1bYmNg
Part 2 : http://adf.ly/1bYme5
Part 3 : http://adf.ly/1bYzRa
Part 4 : http://adf.ly/1bYmlR
Part 5 : http://adf.ly/1bYmnS
Part 6 : http://adf.ly/1bYmpv

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1bYww0
Part 2 : http://adf.ly/1bYwzS
Part 3 : http://adf.ly/1bYx22
Part 4 : http://adf.ly/1bYx6U
Part 5 : http://adf.ly/1bZ3z0
Part 6 : http://adf.ly/1bZ42X

Kpop Star EP.21(finale)

ดูทาง dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1bzqzs
Part 2 : http://adf.ly/1bzr3w
Part 3 : http://adf.ly/1bzr6q
Part 4 : http://adf.ly/1bzr9G
Part 5 : http://adf.ly/1bzrBi
Part 6 : http://adf.ly/1bzrE6

ดูทาง fb
Part 1 : http://adf.ly/1c04iP
Part 2 : http://adf.ly/1c04SP
Part 3 : http://adf.ly/1c04Zg
Part 4 : http://adf.ly/1c04lb
Part 5 : http://adf.ly/1c04ch
Part 6 : http://adf.ly/1c04VY