วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Kpop Star 6

Kpop Star 6 Thaisub EP.1

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1g5rvs
Part 2 : http://adf.ly/1g5s0t
Part 3 : http://adf.ly/1g5s3w
Part 4 : http://adf.ly/1gMIBS
Part 5 : http://adf.ly/1g5sAB
Part 6 : http://adf.ly/1g5sC7

Kpop Star 6 Thaisub EP.2

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1gMFON
Part 2 : http://adf.ly/1gMFo2
Part 3 : http://adf.ly/1gMFTL
Part 4 : http://adf.ly/1gMFra
Part 5 : http://adf.ly/1gMFQJ
Part 6 : http://adf.ly/1gMFso

Kpop Star 6 Thaisub Ep.3

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1gbtXE
Part 2 : http://adf.ly/1gbtbl
Part 3 : http://adf.ly/1gbtSo
Part 4 : http://adf.ly/1gbtXw
Part 5 : http://adf.ly/1gbtcT
Part 6 : http://adf.ly/1gbtTb

Kpop Star 6 Thaisub Ep.4

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1go5yW
Part 2 : http://adf.ly/1go67o
Part 3 : http://adf.ly/1go62w
Part 4 : http://adf.ly/1go694
Part 5 : http://adf.ly/1go66l
Part 6 : http://adf.ly/1go619

Kpop Star 6 Thaisub Ep.5

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1h1fnf
Part 2 : http://adf.ly/1h1fkR
Part 3 : http://adf.ly/1h1fj7
Part 4 : http://adf.ly/1h1foc
Part 5 : http://adf.ly/1h1fmu
Part 6 : http://adf.ly/1h1fjf

Kpop Star 6 Thaisub Ep.6

Part 1 : https://openload.co/f/5kzmmKCGJS8
Part 2 : https://openload.co/f/07SfGk5sqo8
Part 3 : http://adf.ly/1hIvvl

Kpop Star 6 Thaisub Ep.7

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1iSGR9
Part 2 : http://adf.ly/1iSGTx
Part 3 : http://adf.ly/1iSGWp
Part 4 : http://adf.ly/1iSGaX
Part 5 : http://adf.ly/1iSGfj
Part 6 : http://adf.ly/1iSGiV

Kpop Star 6 Thaisub Ep.8

Part 1 : http://adf.ly/1jwcvG
Part 2 : http://adf.ly/1jwdCb
Part 3 : http://adf.ly/1jwdGI
Part 4 : https://openload.co/f/28LxaDxQc-M
Part 5 : https://openload.co/f/frwWk3cDPwI
Part 6 : https://openload.co/f/-QEkjLMPojI

Kpop Star 6 Thaisub Ep.9

Part 1 : https://openload.co/f/bS_tIP4I3ik
Part 2 : https://openload.co/f/gu49-C0jjCE
Part 3 : https://openload.co/f/sBzg1rpL6Ec
Part 4 : https://openload.co/f/FC60t3vJ6ts
Part 5 : https://openload.co/f/V4LLvXx3JdM
Part 6 : https://openload.co/f/UikUGafrAfg

Kpop Star 6 Thaisub Ep.10

Part 1 : https://openload.co/f/sXwoMHk3kZ4
Part 2 : https://openload.co/f/mrTHFOcWxGE
Part 3 : https://openload.co/f/fTQrJvNv4Rg
Part 4 : https://openload.co/f/kvGXlR6SKAg
Part 5 : https://openload.co/f/WNUGRmxJGbU
Part 6 : https://openload.co/f/h5rO54w8UXY

Kpop Star 6 Thaisub Ep.11

Part 1 : https://openload.co/f/cC9sMJhVVak
Part 2 : https://openload.co/f/l9oC5r7Cjdo
Part 3 : https://openload.co/f/3SFQOOjpyNY
Part 4 : https://openload.co/f/_K8ouCDlwK0
Part 5 : https://openload.co/f/BAlq-ERv3rg
Part 6 : https://openload.co/f/33bzIBSmrxU

Kpop Star 6 Thaisub Ep.12

Part 1 : https://openload.co/f/yyjIUZzP61c
Part 2 : https://openload.co/f/Jzax32OEqng
Part 3 : https://openload.co/f/MHtppjlau_0
Part 4 : https://openload.co/f/pF6icrg7yjE
Part 5 : https://openload.co/f/gxZd37FTqRs
Part 6 : https://openload.co/f/C8XHV924VAU

Kpop Star 6 Thaisub Ep.13

Part 1 : http://adf.ly/1kK1tX
Part 2 : http://adf.ly/1kJv0W
Part 3 : http://adf.ly/1kJv6T
Part 4 : http://adf.ly/1kJvB1
Part 5 : http://adf.ly/1kJvGU
Part 6 : http://adf.ly/1kJvNE

Kpop Star 6 Thaisub Ep.14

Part 1 : http://adf.ly/1kpZzY
Part 2 : http://adf.ly/1kpa2c
Part 3 : http://adf.ly/1kpa5V
Part 4 : http://adf.ly/1kpa9J
Part 5 : http://adf.ly/1kpuOj

Kpop Star 6 Thaisub Ep.15

Part 1 : http://adf.ly/1l0tj1
Part 2 : http://adf.ly/1l0tnp
Part 3 : http://adf.ly/1l0tqD
Part 4 : http://adf.ly/1lPfvD
Part 5 : http://adf.ly/1lPfwa
Part 6 : http://adf.ly/1lPfxO

Kpop Star 6 Thaisub Ep.16

Part 1 : http://adf.ly/1liZq7
Part 2 : http://adf.ly/1liZsu
Part 3 : http://adf.ly/1liZuJ
Part 4 : http://adf.ly/1liZvF
Part 5 : http://adf.ly/1liZwI
Part 6 : http://adf.ly/1lia4M

Kpop Star Thaisub Ep.17

Part 1 : http://adf.ly/1lyQ2y
Part 2 : http://adf.ly/1lyQ7P
Part 3 : http://adf.ly/1lyQAk
Part 4 : http://adf.ly/1lyQDf
Part 5 : http://adf.ly/1lyQIb
Part 6 : http://adf.ly/1lyQJZ

Kpop Star Thaisub Ep.18

Part 1 : http://adf.ly/1m73TB
Part 2 : http://adf.ly/1m73UT
Part 3 : http://adf.ly/1m73Vr
Part 4 : http://adf.ly/1mFEPh
Part 5 : http://adf.ly/1mFEQp
Part 6 : http://adf.ly/1mFESF

Kpop Star Thaisub Ep.19

Part 1 : http://adf.ly/1mGrii
Part 2 : http://adf.ly/1mGrj9
Part 3 : http://adf.ly/1mGrji
Part 4 : http://adf.ly/1mGrkB
Part 5 : http://tinyium.com/YBJ
Part 6 : http://tinyium.com/YBR

Kpop Star Thaisub Ep.20

Part 1 : http://adf.ly/1mSqUk
Part 2 : http://adf.ly/1mSqVp
Part 3 : http://adf.ly/1mV29Z
Part 4 : http://adf.ly/1mV2CW
Part 5 : http://adf.ly/1mV2FE

Kpop Star Thaisub Ep.21(Final)

Part 1 : http://adf.ly/1n4Fd9
Part 2 : http://adf.ly/1n4Fj4
Part 3 : http://adf.ly/1nIjUt
Part 4 : http://adf.ly/1nIjXg
Part 5 : http://adf.ly/1nIjtJ