วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Kpop Star 6

Kpop Star 6 Thaisub EP.1

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1g5R5w
Part 2 : http://adf.ly/1g5R9d
Part 3 : http://adf.ly/1g5RAo
Part 4 : http://adf.ly/1g5RET
Part 5 : http://adf.ly/1g5RGh
Part 6 : http://adf.ly/1g5RIj

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1g5rvs
Part 2 : http://adf.ly/1g5s0t
Part 3 : http://adf.ly/1g5s3w
Part 4 : http://adf.ly/1gMIBS
Part 5 : http://adf.ly/1g5sAB
Part 6 : http://adf.ly/1g5sC7

Kpop Star 6 Thaisub EP.2

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1gLyyf
Part 2 : http://adf.ly/1gLz2b
Part 3 : http://adf.ly/1gLz40
Part 4 : http://adf.ly/1gLz7Y
Part 5 : http://adf.ly/1gLzAA
Part 6 : http://adf.ly/1gLzBU

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1gMFON
Part 2 : http://adf.ly/1gMFo2
Part 3 : http://adf.ly/1gMFTL
Part 4 : http://adf.ly/1gMFra
Part 5 : http://adf.ly/1gMFQJ
Part 6 : http://adf.ly/1gMFso

Kpop Star 6 Thaisub Ep.3

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1gZuTl
Part 2 : http://adf.ly/1gbmEF
Part 3 : http://adf.ly/1gbmFO
Part 4 : http://adf.ly/1gbmJZ
Part 5 : http://adf.ly/1gbmN7
Part 6 : http://adf.ly/1gbmOf

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1gbtXE
Part 2 : http://adf.ly/1gbtbl
Part 3 : http://adf.ly/1gbtSo
Part 4 : http://adf.ly/1gbtXw
Part 5 : http://adf.ly/1gbtcT
Part 6 : http://adf.ly/1gbtTb

Kpop Star 6 Thaisub Ep.4

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1gnp8g
Part 2 : http://adf.ly/1gnp9w
Part 3 : http://adf.ly/1gnpAv
Part 4 : http://adf.ly/1gnpCT
Part 5 : http://adf.ly/1gnpF0
Part 6 : http://adf.ly/1gnpG9

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1go5yW
Part 2 : http://adf.ly/1go67o
Part 3 : http://adf.ly/1go62w
Part 4 : http://adf.ly/1go694
Part 5 : http://adf.ly/1go66l
Part 6 : http://adf.ly/1go619

Kpop Star 6 Thaisub Ep.5

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1h1RLW
Part 2 : http://adf.ly/1h1RPb
Part 3 ; http://adf.ly/1h1RR3
Part 4 : http://adf.ly/1h1RT8
Part 5 : http://adf.ly/1h1RWj
Part 6 : http://adf.ly/1h1SND

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1h1fnf
Part 2 : http://adf.ly/1h1fkR
Part 3 : http://adf.ly/1h1fj7
Part 4 : http://adf.ly/1h1foc
Part 5 : http://adf.ly/1h1fmu
Part 6 : http://adf.ly/1h1fjf

Kpop Star 6 Thaisub Ep.6

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1hIk2D
Part 2 : http://adf.ly/1hIk4y
Part 3 : http://adf.ly/1hIk7A

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1hIvmH
Part 2 : http://adf.ly/1hIvql
Part 3 : http://adf.ly/1hIvvl

Kpop Star 6 Thaisub Ep.7

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1hf4CG
Part 2 : http://adf.ly/1hf4Fh
Part 3 : http://adf.ly/1hf4RY
Part 4 : http://adf.ly/1hnDoF
Part 5 : http://adf.ly/1hnDrD
Part 6 : http://adf.ly/1hnDtZ

Kpop Star 6 Thaisub Ep.8

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1i6VfD
Part 2 : http://adf.ly/1i6VhT
Part 3 : http://adf.ly/1i6Vjd
Part 4 : http://adf.ly/1iDyPx
Part 5 : http://adf.ly/1iDydE
Part 6 : http://adf.ly/1iDyTD