วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Kpop Star4 EP.1
Part 1 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534003123534802
Part 2 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534027016865746
Part 3 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534042860197495
Part 4 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534057663529348
Part 5 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534068316861616
Part 6 : https://www.facebook.com/video.php?v=1534089060192875

Kpop Star4 EP.2
Part 1 : http://adf.ly/w989M
Part 2 : http://adf.ly/w9Emu
Part 3 : http://adf.ly/w9uRw
Part 4 : http://adf.ly/wByfZ
Part 5 : http://adf.ly/wByzu
Part 6 : http://adf.ly/wC1bL

Kpop Star4 EP.3
Part 1 : http://adf.ly/wOOIF
Part 2 : http://adf.ly/wOsVr
Part 3 : http://adf.ly/wOpbz
Part 4 : http://adf.ly/wQyaA
Part 5 : http://adf.ly/wQye0
Part 6 : http://adf.ly/wRBGt

Kpop Star4 EP.4
Part 1 : http://adf.ly/wb93Q
Part 2 : http://adf.ly/wbErY
Part 3 : http://adf.ly/wbOvu
Part 4 : http://adf.ly/wbsIB
Part 5 : http://adf.ly/wbslv
Part 6 : http://adf.ly/wc9aJ

Kpop Star4 EP.5
Part 1 : http://adf.ly/wxWxR
Part 2 : http://adf.ly/wyZDN
Part 3 : http://adf.ly/x11Bb
Part 4 : http://adf.ly/x2w2x
Part 5 : http://adf.ly/x3Y98
Part 6 : http://adf.ly/x5M5b

Kpop Star4 EP.6
Part 1 : http://adf.ly/zCROM
Part 2 : http://adf.ly/zDfHw
Part 3 : http://adf.ly/zGBXC
Part 4 : http://adf.ly/zTF76
Part 5 : http://adf.ly/zTGBh
Part 6 : http://adf.ly/zTH2o

Kpop Star season 4 EP.7
Part 1 : http://adf.ly/11dvq2
Part 2 : http://adf.ly/11dwIu
Part 3 : http://adf.ly/11gAMh

Part 4 : http://adf.ly/11uZF4
Part 5 : http://adf.ly/11uaGl
Part 6 : http://adf.ly/11uag7


Kpop Star4 EP.8
Part 1 : http://adf.ly/137Pis
Part 2 : http://adf.ly/137Pts
Part 3 : http://adf.ly/137Q2C
Part 4 : http://adf.ly/137cMo
Part 5 : http://adf.ly/137mEt
Part 6 : http://adf.ly/137tB7

Kpop Star4 EP.9
Part 1 : http://adf.ly/1453l3
Part 2 : http://adf.ly/145e3H
Part 3 : http://adf.ly/1468Xn
Part 4 : http://adf.ly/148sKc
Part 5 : http://adf.ly/148sgI
Part 6 : http://adf.ly/149rU0

Kpop Star4 EP.10
Part 1 : http://adf.ly/1792YO
Part 2 : http://adf.ly/1794B6
Part 3 : http://adf.ly/17BhSJ
Part 4 : http://adf.ly/17FG7F
Part 5 : http://adf.ly/17JQFS
Part 6 : http://adf.ly/17NXws

Kpop Star4 EP.11
Part 1 : http://adf.ly/1ACCpM
Part 2 : http://adf.ly/1AC6qf
Part 3 : http://adf.ly/1ADJeM
Part 4 : http://adf.ly/1ADJky
Part 5 : http://adf.ly/1ADgds
Part 6 : http://adf.ly/1ADctG

Kpop Star4 EP.12
Part 1 : http://adf.ly/1Aw4aG
Part 2 : http://adf.ly/1AxXON
Part 3 : http://adf.ly/1B3OGP
Part 4 : http://adf.ly/1B35BX
Part 5 : http://adf.ly/1B3Ohy
Part 6:  http://adf.ly/1B6mBU

Kpop Star4 EP.13
Part 1 : http://adf.ly/1C5lkQ
Part 2 : http://adf.ly/1C7pQN
Part 3 : http://adf.ly/1C9ON5
Part 4 : http://adf.ly/1CDfel
Part 5 : http://adf.ly/1CDg3x
Part 6 : http://adf.ly/1CDgV3

Kpop Star4 EP.14
Part 1 : http://adf.ly/1DNP8X
Part 2 : http://adf.ly/1DIKKw
Part 3 : http://adf.ly/1DNPie
Part 4 : http://adf.ly/1DNQ48
Part 5 : http://adf.ly/1DSvtg
Part 6 : http://adf.ly/1DSwAf

Kpop Star4 EP.15
Part 1 : http://adf.ly/1F8xdc
Part 2 : http://adf.ly/1F8xwm
Part 3 : http://adf.ly/1F8yRh
Part 4 : http://adf.ly/1F9cOY
Part 5 : http://adf.ly/1FAaez
Part 6 : http://adf.ly/1FBVbr

Kpop Star4 EP.16
Part 1 : http://adf.ly/1FUjt4
Part 2 : http://adf.ly/1FUk4w
Part 3 : http://adf.ly/1FUa3I
Part 4 : http://adf.ly/1FWGTv
Part 5 : http://adf.ly/1FWcHd
Part 6 : http://adf.ly/1FWG0E

Kpop Star4 EP.17 (Top8)
Part : 1 http://adf.ly/1G4Wzm
Part : 2 http://adf.ly/1G4XAE
Part : 3 http://adf.ly/1G4XGY
Part : 4 http://adf.ly/1G5opO
Part : 5 http://adf.ly/1G6Db3
Part : 6 http://adf.ly/1G6Dk3

Kpop Star4 EP.18 (Top6)
Part : 1 http://adf.ly/1Gq2Y3
Part : 2 http://adf.ly/1Gq3B8
Part : 3 http://adf.ly/1Gq2s7
Part : 4 http://adf.ly/1Gqgvr
Part : 5 http://adf.ly/1GrwZY
Part : 6 http://adf.ly/1GrsBd

Kpop Star4 EP.19 (Top4)
Part : 1 http://adf.ly/1HMmss
Part : 2 http://adf.ly/1HMn2l
Part : 3 http://adf.ly/1HNZvc
Part : 4 http://adf.ly/1HNjwN
Part : 5 http://adf.ly/1HPveU
Part : 6 http://adf.ly/1HPvl4

Kpop star4 EP.20 (Top3)
Part : 1 http://adf.ly/1HtNDh
Part : 2 http://adf.ly/1HtNKA
Part : 3 http://adf.ly/1Ht8aY
Part : 4 http://adf.ly/1Htnlw
Part : 5 http://adf.ly/1HvKJz
Part : 6 http://adf.ly/1HvKRh

Kpop star4 EP.21 (Finale)
Part : 1 http://adf.ly/1IFjvf
Part ; 2 http://adf.ly/1IG4ZI
Part : 3 http://adf.ly/1IHP2W
Part : 4 http://adf.ly/1IHD0V
Part : 5 http://adf.ly/1IHP61
Part : 6 http://adf.ly/1IHciW