วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Girl Sprit

Girl Spirit Thai Sub EP.1

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1d1nJ4
Part 2 : http://adf.ly/1d1nKr
Part 3 : http://adf.ly/1d1nMH
Part 4 : http://adf.ly/1d1nOn
Part 5 : http://adf.ly/1d4s1M
Part 6 : http://adf.ly/1d4s4B
Part 7 : http://adf.ly/1d4s5K
Part 8 : http://adf.ly/1d4sA4

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1d1rob
Part 2 : http://adf.ly/1d1rtn
Part 3 : http://adf.ly/1d1rw3
Part 4 : http://adf.ly/1d1rpg
Part 5 : http://adf.ly/1d4zpT
Part 6 : http://adf.ly/1d4zvT
Part 7 :
Part 8 : http://adf.ly/1d4zwM

Girl Spirit Thai Sub EP.2

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1dHWTo
Part 2 : http://adf.ly/1dHWVO
Part 3 : http://adf.ly/1dHWWG
Part 4 : http://adf.ly/1dHWXL
Part 5 : http://adf.ly/1dHWYK
Part 6 : http://adf.ly/1dHWZM

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1dHfpn
Part 2 : http://adf.ly/1dHfxz
Part 3 : http://adf.ly/1dHftk
Part 4 : http://adf.ly/1dHfqn
Part 5 : http://adf.ly/1dHg0B
Part 6 : http://adf.ly/1dHfuv

Girl Spirit Thai Sub EP.3

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1dLuKs
Part 2 : http://adf.ly/1dLuN7
Part 3 : http://adf.ly/1dMNAU
Part 4 : http://adf.ly/1dLuPp
Part 5 : http://adf.ly/1dM2eq

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1dMXpo
Part 2 : http://adf.ly/1dMXrs
Part 3 : http://adf.ly/1dMXyE
Part 4 : http://adf.ly/1dMXt7
Part 5 : http://adf.ly/1dMXzL

Girl Spirit Thai Sub EP.4

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1dU55W
Part 2 : http://adf.ly/1dU5Gt
Part 3 : http://adf.ly/1dU5Hw
Part 4 : http://adf.ly/1dU5JZ
Part 5 : http://adf.ly/1dU5LK

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1dUGO8
Part 2 : http://adf.ly/1dUGTN
Part 3 : http://adf.ly/1dUGYp
Part 4 : http://adf.ly/1dUGPe
Part 5 : http://adf.ly/1dUGUu

Girl Spirit Thai Sub EP.5

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1dgo4Y
Part 2 : http://adf.ly/1dgo78
Part 3 : http://adf.ly/1dgo9Z
Part 4 : http://adf.ly/1dgoAo
Part 5 : http://adf.ly/1dgoC3

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1dh2lX
Part 2 : http://adf.ly/1dh2rh
Part 3 : http://adf.ly/1dh2g4
Part 4 : http://adf.ly/1dh2nn
Part 5 : http://adf.ly/1dh2ic

Girl Spirit Thai Sub EP.6

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1dyNa2
Part 2 : http://adf.ly/1dyNeD
Part 3 : http://adf.ly/1dyNfE
Part 4 : http://adf.ly/1dyNft
Part 5 : http://adf.ly/1dyNgb

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1dyUsN
Part 2 : http://adf.ly/1dyUlY
Part 3 : http://adf.ly/1dyUwP
Part 4 : http://adf.ly/1dyUtk
Part 5 : http://adf.ly/1dyUnx

Girl Spirit Thai Sub EP.7

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1eRkuu
Part 2 : http://adf.ly/1eRkxU
Part 3 : http://adf.ly/1eRkyp
Part 4 : http://adf.ly/1eRl1n
Part 5 : http://adf.ly/1eRlJH
Part 6 : http://adf.ly/1eRlKH

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1eRynl
Part 2 : http://adf.ly/1eRz6F
Part 3 : http://adf.ly/1eRyzY
Part 4 : http://adf.ly/1eRyw0
Part 5 : http://adf.ly/1eRz1s
Part 6 : http://adf.ly/1eRzA4

Girl Spirit Thai Sub EP.8

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1f1EQr
Part 2 : http://adf.ly/1f1ERu
Part 3 : http://adf.ly/1f1ET0
Part 4 : http://adf.ly/1f1EUX
Part 5 : http://adf.ly/1f1EVf

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1f1KYP
Part 2 : http://adf.ly/1f1KQv
Part 3 : http://adf.ly/1f1Kcr
Part 4 : http://adf.ly/1f1Kib
Part 5 : http://adf.ly/1f1KZw

Girl Spirit Thai Sub EP.9

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1fEl8J
Part 2 : http://adf.ly/1fElAt
Part 3 : http://adf.ly/1fElDB
Part 4 : http://adf.ly/1fElEl
Part 5 : http://adf.ly/1fElGL
Part 6 : http://adf.ly/1fElHc

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1fFAS4
Part 2 : http://adf.ly/1fFAWv
Part 3 : http://adf.ly/1fFAOf
Part 4 : http://adf.ly/1fFATT
Part 5 : http://adf.ly/1fFAYC
Part 6 : http://adf.ly/1fFAPN

Girl Spirit Thai Sub EP.10

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1fh6oA
Part 2 : http://adf.ly/1fh6s8
Part 3 : http://adf.ly/1fh6um
Part 4 : http://adf.ly/1fh6yN
Part 5 : http://adf.ly/1fhPDW
Part 6 : http://adf.ly/1fh73F

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1fhdVB
Part 2 : http://adf.ly/1fhdcf
Part 3 : http://adf.ly/1fhdis
Part 4 : http://adf.ly/1fhdXZ
Part 5 : http://adf.ly/1fhdlF
Part 6 : http://adf.ly/1fhdds

Girl Spirit Thai Sub EP.11

ดูทาง Dailymotion
Part 1 : http://adf.ly/1fwR66
Part 2 : http://adf.ly/1fwR9d
Part 3 : http://adf.ly/1fwRB2
Part 4 : http://adf.ly/1fwRD1
Part 5 : http://adf.ly/1fwRGz
Part 6 : http://adf.ly/1fwRKA

ดูทาง FB
Part 1 : http://adf.ly/1fwl9m
Part 2 : http://adf.ly/1fwkwd
Part 3 : http://adf.ly/1fwl2k
Part 4 : http://adf.ly/1fwl5A
Part 5 : http://adf.ly/1fwlBJ
Part 6 : http://adf.ly/1fwkzz